Ing. Karel Vácha
vše ze dřeva od poličky až po dům

Vybrané realizované projekty

  • Bez uplatňovaných reklamací
  • Záruka 36 - 80 měsíců


2004 – Pavilon interních oborů ve FNHK
int. vybavení
11 mil. Kč
2012 – Fingerlandův ústav Patologie ve FNHK
laboratoře
4 mil. Kč
2005 – Výukové centrum KU LFHK
int. vybavení, akustika
8 mil. Kč
2012 – Technická universita v Brně, objekt T12
akustika
8 mil. Kč
2005 – Lofty Praha
schody, dřevařské konstrukce
6 mil. Kč
2012/13 – Základní umělecká škola v Jihlavě
akustika v secesním slohu
2 mil. Kč
2006 – Pavilon emergence ve FNHK
int. vybavení
4 mil. Kč
2013 – Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku
dřevostavby
2 mil. Kč
2008 – Knihovnicko informační centrum v HK
int. vybavení, akustika
9 mil. Kč
2014 – Farmaceutická fakulta v HK
interiér
0,6 mil. Kč
2008 – Bytové domy Dolní Břežany
thermowood
9 mi.Kč
2014 – Bílá věž v Hradci Králové
repliky, atypy
1,8 mil. Kč
2010 – Pavilon psychiatrie ve FNHK
int. vybavení
4 mil. Kč
2014 – Technopark Kralupy
akustické obklady
2,8 mil. Kč
2010 – Veřejné koupaliště FLOŠNA v HK
thermowood
11 mil. Kč
2015 – Lékárna ve FN Hradec Králové
interiér
1,2 mil. Kč
2011 – Pavilon Neurologie ve FNHK
int. vybavení
4 mil. Kč
2015 – Mateřská škola v Jičíně
interiér
1,5 mil. Kč
2011 – Technická universita v Brně, objekt T10
akustika
1 mil. Kč
2015 – Bikero v Hradci Králové
stavební, řemeslnické a interiérové práce
2,7 mil. Kč
2011 – Kulturní centrum ve Zlíně, arch. Jiřičná
akustika
2 mil. Kč
2015 – Infocentrum Hradec Králové
interiér
3,4 mil. Kč