Ing. Karel Vácha
vše ze dřeva od poličky až po dům

Pavilon interních oborů FN Hradec Králové


odběrové pracoviště - vnější obklad stěny
odběrové pracoviště - vnější obklad stěny
lůžková jednotka E - pult sester
lůžková jednotka E -pohled na pult sester
pohled na odběrové pracoviště
pohled na odběrové pracoviště
prodejna
prodejna
meditační místnost - vstupní dveře
meditační místnost - vstupní dveře
RTG pult
RTG pult