Ing. Karel Vácha
vše ze dřeva od poličky až po dům

Knihovnicko-informační centrum Hradec Králové