Ing. Karel Vácha
vše ze dřeva od poličky až po dům

Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku