Ing. Karel Vácha
vše ze dřeva od poličky až po dům

Základní umělecká škola v Jihlavě