Ing. Karel Vácha
vše ze dřeva od poličky až po dům

VUT Brno - fakulta elektrotechniky a komunikačních technolofií, r. 2011


budova
budova
stupínky, hlediště
stupínky, hlediště