Ing. Karel Vácha
vše ze dřeva od poličky až po dům

Provětrávaná fasáda z kompaktních desek – akce České přístavy a.s.


jihovýchodní pohled
jihovýchodní pohled
jihozápadní pohled
jihozápadní pohled
severozápadní pohled
severozápadní pohled
detaily špalet a přesazení desek
detaily špalet a přesazení desek
detaily špalet a přesazení desek
detaily špalet a přesazení desek
montáž desek na dvojitý rastr
montáž desek na dvojitý rastr
tahová zkouška kotvení
tahová zkouška kotvení